Call to Enroll +91 9833-11-3107List Of Dan HoldersGodan (5th Dan)

Milan Trivedi

Yondan (4th Dan)

Ajay Mishra Tapan Chandra Deka

Sandan (3rd Dan)

Abhishek Pai Charanjit Singh Ratheesh K.J
Sanjay Biswas Ujjawal Trikha

Nidan (2nd Dan)

A.Srinivasan Adrij Agnique Akash Sandilya
Akshata Sonurlekar Amit Sangra Bhargab Barman
Bishal Shandilya Dayita Dhruva Dhairya Sarvaiya
Dhara Trivedi Dipjyoti Saharia Gurmeet Singh
Jahnabi Kalita Jasmine Solanki Jyoti Prasad Deka
Kailash Pandey Kuldeep Singh Leela Bora
Mayukh Dutta Rajat Shirali Ratheesh K.J
Rupsikha Deka Sajeevan VP Santosh Mahapatra
Semim Sultana Shakil S Shakir P.K
Soni Punjabi Subroto Shukla Suraj Parkash

Official Qualification

Milan Trivedi B kyu - Instructor, B kyu - Judge, C kyu - Examiner
Ajay Mishra C kyu - Instructor, C kyu - Judge, D kyu - Examiner
Charanjit Singh D kyu - Instructor, D kyu - Judge
Sanjay Biswas D kyu - Instructor, D kyu - Judge
Soni Punjabi D kyu - Instructor, D kyu - Judge
Tapan Deka C kyu - Instructor, C kyu - Judge, D kyu - Examiner
Ujjawal Trikha D kyu - Instructor, D kyu - Judge


Note : Names above are sorted in the Alphabetic Order
Facebook Twitter